Velkommen til Venneforeningen Guldværket Cirkumferens og Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet

 

Sommersesongen 2017 er over.

Sommeren 2017 tok Eidsvoll kommune formelt over Gullverket Museum. Dette hadde de fått i gave fra tidligere eier Olav Chr. Bøe, Knofsløkken. Vennefoeningen ser fram til et fruktbart samarbeid med kommunen.

Etter fjordårets erfaring om at de fleste dro rett forbi og opp til "Farmen"gården, hadde vi besluttet ikke å ha åpent hver søndag i sesongen sommer 2017.

Det var ikke så veldig mange besøkende på søndagen (ca.100 personer), men til gjengjeld hadde vi besøk av mange store grupper og skoleklasser. 

Flere store grupper som slektsstevner, skoleklasser etc. fikk guidede turer på Brøstadgruva.

27.august var aktivitetsdag på Lønntjernbråtan sammen med Eidsvoll Almenning og Lions. Da var det 39 personer som ble med på rundtur på Brøstadgruva.

Vi tar imot bestillinger om omvisninger for 2018 både i museet og på Brøstadgruva. Lag, foreninger og skoleklasser er hjertelig velkommen.  

epost: grethe@gullverketmuseum.no

Forhåndsbestilling av omvisning
Grethe: 922 06 835
Bjørn: 915 98 939

Betaling: kr. 50 for voksne og barn over 12 år. Skoleklasser er gratis.

Kontant eller VIPPS ID-nummer 15965

Venneforeningen har som oppgave å ta vare på minner og rester etter gruvedriften i Gullverket helt fra starten i 1758 og fram til i dag.

Museet er på dugnad satt i stand av venneforeningen med bidrag fra Eidsvoll kommune og Riksantikvaren.

Museet (laboratoriet) er den eneste driftsbygningen som er igjen etter gruvedriften i Gullverket. Laboratoriet er nesten intakt etter nedleggelsen i 1907. De andre husene på Knofsløkken (private) er hovedsete for det gamle Eidsvold Gulværk.

Museet inneholder også minner og gjenstander fra de fleste sider innen et  gruvesamfunn.

Foreningen kan tilby omvisninger i museet hver søndag fra 14.juni til 30.august, 12-15.

Vi kan også på bestilling guide omvisninger og turer på Brøstadgruva og på Knofsløkkens gamle «fabrikk»område.

Hvert år arrangerer vi en kulturtur til et av Gullverkets andre fine gruveområder.

Vi jobber aktivt med nettsidene våre for tiden, og du vil stadig finne mer informasjon. Velkommen innom!

Kontakt oss:
Dere finner oss på mail på grethe@gullverketmuseum.no
Telefon: Grethe 922 068 35 og
Bjørn: 915 98 939

Besøk oss på

Samarbeidspartner    Samarbeidspartner    Farmengården i Gullverket    Skikafe på Løntjernbråtan


In English

Explore the heritage of the former Eidsvoll Guldverk by visiting the Gullverket Museum Knofsløkken Laboratoriet and the areas surrounding the old mines.

We wish you welcome to the Supporting association, «Guldværket Cirkumferens» and the mining museum, Gullverket Museum Knofsløkken, Laboratoriet. The Supporting association works with restoring ruins and remainings (residues) from the mining period in Gullverket, lasting from 1758 to 1907. The museum is complete and contains exhibitions from all aspects of the mining societies.